Objave / 16. srpnja 2020.

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine za izradu materijala za škole na temu smanjenja rizika od katastrofa

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, u partnerstvu s Agencijom za odgoj i obrazovanje, provodi projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svijest o važnosti smanjenja rizika od katastrofa od iznimnog je značaja za svakodnevno funkcioniranje sustava upravljanja rizicima i društva općenito. U tu svrhu prepoznati su koraci neophodni za unapređenje integriranog pristupa edukacije djece i mladih, kako bi se podigla svijest šire javnosti o smanjenju rizika od katastrofa,  kroz razvoj metoda iskustvenog učenja i interaktivnih sadržaja za djecu i mlade o katastrofama.
 
Projekt „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ je inicijativa kojom se želi uvrstiti teme smanjenja rizika od katastrofa u program osnovnoškolskog obrazovanja.
 
Osnovni cilj  projekta je doprinijeti podizanju svijesti i povećanju kapaciteta nacionalnog sustava upravljanja rizicima od katastrofa edukacijom šire zajednice o smanjenju rizika od katastrofa, s ciljem stvaranja zajednica koje su otporne na rizike od katastrofa uzrokovanih prirodnim prijetnjama te tehničko-tehnološkim nesrećama i potenciranih klimatskim promjenama.
 
Specifični cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina projekta (učitelja predmetne nastave osnovnih škola, učenika osnovnih škola, građana/javnosti) o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.
 
Navedeno će se postići izradom priručnika za nastavnike te brošure za učenike s ciljem educiranja nastavnika i učenika o važnosti smanjenja rizika od katastrofa te posjetima školama uključenim u projekt i svim županijskim središtima edukacijskim vozilom opremljenim simulatorom potresa i modelima katastrofa koji će biti nabavljeni u sklopu projekta.
 
Kako bi u izradu priručnika za učitelje, kao i brošure za učenike, bila uključena profesionalna i znanstvena zajednica, Ravnateljstvo civilne zaštite, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, raspisuje javni poziv za prijavu kandidata za članove Radne skupine koja će izraditi prijedlog brošure i priručnika na temu smanjenja rizika od katastrofa.
 
Tko se može prijaviti
 
Prijaviti se mogu svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete definirane točkom 5. Javnog poziva.
 
Za sudjelovanje u projektu će se odabrati osam kandidata temeljem kriterija odabira navedenih u točki 6. Javnog poziva.
 
Detaljnije informacije o projektu i projektnim aktivnostima, uvjetima sudjelovanja u projektu, ulozi članova radne skupine te uvjetima podnošenja prijave na poziv su navedene u punom tekstu Javnog poziva.
 
Rok za prijavu
 
Javni poziv traje od 15. srpnja 2020. godine do 07. kolovoza 2020. godine.
 
Javni poziv 

Obrazac za životopis (DOCX: 48 KB)