Novosti / 22. rujna 2017.

Eurydice – izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja

Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice objavila je dva izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja.

Preporučeni godišnji broj sati poučavanja u obveznom obrazovanju  (Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2016/17) i Organizacija nastave u Europi u osnovnom i općem srednjem obrazovanju 2017/18 (The Organisation of School Time in Europe – Primary and General Secondary Education 2017/18). Ova izvješća daju detaljan pregled podataka za 42 europske države o početku školske godine, broju nastavnih dana u školskoj godini, nenastavnim danima i državnim praznicima te preporučenom broju sati poučavanja pojedinog nastavnog predmeta u osnovnom i općem srednjem obrazovanju. Izvješća su namijenjena donositeljima obrazovnih politika na europskoj i nacionalnoj razini, no vrlo su  korisna i školama za planiranje suradnje i zajedničkih aktivnosti u međunarodnim projektima škola.