Stručno usavršavanje / 7. listopada 2011.

Hrvatska mora iskoristiti mogućnosti koje pružaju pretpristupni fondovi EU

EU1_mU Bolu na otoku Braču 5. i 6. listopada 2011. godine održan je državni stručni skup Putokazi prema EU u području odgoja i obrazovanja koji je bio posvećen temama razvoja obrazovne politike hrvatskog školstva, korištenja sredstava EU iz pretpristupnog programa IPA te značenju obrazovne politike EU na Hrvatsku kao buduću članicu.

Odgojno-obrazovni radnici svih profila iz škola diljem Hrvatske na skupu su se kroz stručna predavanja i radionice upoznali s mogućnostima koje pruža IPA 4. komponenta Razvoj ljudskih potencija i Program za cjeloživotno učenje, kako za institucije tako i za pojedince, kako se koriste i kako se upravlja projektnim ciklusom.

Sa skupa u Bolu poslana je jasna poruka svim u sustavu da sredstva iz  EU fondova omogućuju kontinuitet i poboljšanje materijalnih uvjeta u školama i daljnji razvoj znanja i vještina djelatnika škola, te da upravljanje projektnim ciklusom u pretpristupnom programu IPA nije, kao što to mnogi misle, prezahtjevan posao od kojeg treba bježati. Projekti moraju biti usklađeni sa strateškim dokumentima i strategijom razvoja RH te održivi.

EU2_mO pretpristupnim fondovima, postupku prijavljivanja na natječaje, razvoju Europske unije, institucijama i procesu donošenja odluka, obrazovnoj politici i kako će se ona odraziti na obrazovanje u Republici Hrvatskoj na skupu su predavanja održali Vesna Hrvoj Šic ravnateljica Uprave za srednje obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Dinka Bujas, stručna suradnica Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Tina Šarić, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU, Darko Tot, pomoćnik ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, Renata Ozorlić Dominić i Boris Vampula viši savjetnici za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvoje Bakić, stručni suradnik Odjela za cjeloživotno učenje i upravljenje fondovima EU Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nada Trgvočević Letica, voditeljica odsjeka za osiguravanje kvalitete ASO/DEFCO – Provedbenog tijela za ugovaranje i financiranje projekata, prioriteta 2 i 3.

Skup je svečano otvorio ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Obraćajući se sudionicima naglasio je da će Agencija intenzivno raditi na stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika o mogućnostima koji pruža pretpristupni program IPA, jer kroz taj program Hrvatskoj se pružaju velike mogućnosti da poboljša svoj odgojno-obrazovni sustav i učini ga kvalitetnijim i konkurentnijim.

– Moramo iskoristiti mogućnosti koje nam se pružaju preko pretpristupnih fondova. Škole se ne smiju oslanjati samo na Ministarstvo i lokalnu zajednicu i od njih tražiti materijalna sredstva za poboljšanje rada u školama, već moraju, ako imaju mogućnosti, a imaju, pokazati poduzetničkog duha i izboriti se za podizanje kvalitete i konkurentnosti – istaknuo je Vinko Filipović. Poručio je također da veća izdvajanja za školstvo nužno ne znače i promjene u odgojno-obrazovnom sustavu, već da se one mogu dogoditi i promjenom filozofije rada u školama.

EU3_mNakon predavanja o navedenim temama sudionici skupa na radionicama su educirani za samostalno prijavljivanje na natječaje za pretpristupne fondove, kako upravljati projektnim ciklusom te kako napisati projekt.