Novosti / 19. svibnja 2014.

Obrazovanje i osposobljavanje u Europi 2020 / Odgovori država članica EU-a

Izvješće sadrži komparativnu analizu odgovora država članica EU-a na prioritete u području obrazovanja i osposobljavanja koji su zacrtani dokumentom Europa 2020. Ono obuhvaća provedene i planirane nacionalne reforme u područjima koja su direktno povezana sa strategijom Europa 2020:

  • Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
  • Poboljšanje obrazovnih ishoda, kvalitete i relevantnosti programa u visokom obrazovanju
  • Poboljšanje vještina i kvalitete strukovnog obrazovanja radi smanjenja nezaposlenosti mladih
  • Povećanje sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju

U izvješću su analizirane reformske mjere koje su uslijedile nakon donošenja strategije Europa 2020, a koje su poduzete od 2011. godine nadalje. Također, izvješćem su obuhvaćene mjere koje su u visokom stupnju pripremljenosti za provedbu. Države članice EU-a pokrenule su ili pripremile za provedbu širok raspon mjera kojima žele odgovoriti na najveće izazove u području odgoja i obrazovanja, a odgovori koje sadrži ovo izvješće odražavaju stavove država članica o ciljevima postavljenima u dokumentima Europa 2020 i Obrazovanje i osposobljavanje 2020. Izvješće sadrži podatke za Hrvatsku koja je sudjelovala u ovome istraživanju.

Dokumenti