Novosti / 21. lipnja 2016.

Preporučeni broj nastavnih sati za predmete u obveznome obrazovanju u Europi u šk. god. 2015./2016.

Sve europske zemlje kao ključne nastavne predmete prepoznaju čitanje, pisanje, književnost, matematiku, prirodoslovlje i strane jezike. No, koliko vremena učenici uče te predmete u školi i koliko se to razlikuje u pojedinim europskim državama? Izvješće koje objavljuje Eurydice (Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama) daje pregled 42 odgojno-obrazovna sustava u Europi te analizira preporučeni minimum nastavnih sati pojedinih nastavnih premeta u šk. god. 2015./2016. Izvješće također daje uvid u to koliko škole imaju mogućnosti kreirati vlastiti kurikulum, a komparativni pregled prikazuje razlike između osnovnog te obveznog srednjeg općeg obrazovanja. Navedene su i ključne promjene koje su se dogodile od šk. god. 2010./11. te prikaz minimalnog broja nastavnih sati pojedinog predmeta za svaku državu zasebno.