Stručno usavršavanje / 18. studenoga 2010.

Suvremeni pristup stručnom usavršavanju

Voditeljica projekta:
Sanja Milović, prof.
viša savjetnica za međunarodnu suradnju

Projekt jačanja kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje Suvremeni pristup stručnom usavršavanju (2009.–2010.) organizirao je Odsjek za međunarodnu suradnju u suradnji s Rodom Bolithom, akademskim direktorom Instituta za jezično obrazovanje u Norwichu (Norwich Institute for Language Education), Ujedinjeno kraljevstvo u kojem je sudjelovalo 20 viših savjetnika Agencije. Cilj Projekta bio je dodatno osnažiti više savjetnike za promišljanje i unapređivanje djelatnosti stručnog usavršavanja u skladu sa suvremnim europskim i svjetskim znanastvenim i stručnim spoznajama i razvojnim trendova.

Polazište ovog Projekta jest uvjerenje da učinkovito stručno usavršavanje treba biti u funkciji poticanja profesionalnog razvoja nastavnika, a rezultirati kvalitetnim izvođenjem nastave i dugoročno boljim obrazovnim postignućima učenika. Profesionalni razvoj nastavnika sagledava se kao kontinuirani proces koji se reflektira u cjeloživotnom pristupu učenju te postaje sve značajnijim prioritetom i u europskim odgojno-obrazovnim sustavima.

Projekt se provodio kroz aktivnosti: četiri dvodnevna modula, međumodularni projektni zadaci, pisanje i objavljivanje Zbornika radova, završna konferencija, diseminacijski ciklus u svi podružnicama Agencije, predstavljanje rezultata projekta na međunarodnim konferencijama. Ukupan broj sati: 70 sati.

Ključne teme: suvremeni razvojni trendovi u području stručnog usavršavanja,  karakteristike učenja odraslih – učitelja/nastavnika, profesionalna karijera učitelja/nastavnika, karakteristike učinkovitog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja učitelja/nastavnika, razdoblja profesionalnog razvoja učitelja/nastavnika tijekom profesionalne karijere, ciklus iskustvenog učenja, razvoj i upravljanje aktivnostima stručnog usavršavanja, praćenje profesionalnog razvoja učitelja/nastavnika, vrednovanje programa stručnog usavršavanja.

Glavni rezultati projekta su: a) 20 savjetnika osposobljenih za suvremeni (modularni) pristup stručnom usavršavanju; b) primjena stečenih znanja u svakodnevnom radu savjetnika; c) Zbornik radova Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj (naklada 2000).

Autori zbornika radova su savjetnici, a teme su odabrane u skladu s njihovom procjenom važnosti u radu savjetnika. Zbornik radova daje praktične prijedloge, znanstvena i stručna polazišta koja proizlaze iz suvremenih teorija obrazovanja. Posebna vrijednost Zbornika je u popunjavanju velike praznine u hrvatskoj stručnoj literaturi o stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju nastavnika (odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja). Zbornik je dostupan svim zainteresiranim na internetskim stranicama Agencije Zbornik