Stručno usavršavanje / 18. studenoga 2010.

Usavršavanje u školskom manadžementu

Koordinator projekta:
mr. sc. Oleg Đaković
viši savjetnik za srednjoškolske ravnatelje

Agencija za odgoj i obrazovanje, u suradnji s nizozemskom školom za školski menadžment, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, pokrenula je 2007. godine dvogodišnji seminar za ravnatelje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola s ciljem profesionalizacije ravnateljskog posla kroz program usavršavanja ravnatelja i budućih ravnatelja.

Voditelj projekta Usavršavanje u školskom menadžmetu bio je dr.sc. Petre Karstanje, a koordinator mr. sc. Oleg Đaković, viši savjetnik AZOO-a za srednjoškolske ravnatelje. Projekt je započeo u rujnu 2007., a završio u lipnju 2009.

U edukaciji je bilo uključeno 20 ravnatelja osnovnih i srednji škola, uglavnom voditelja županijskih stručnih vijeća, 1 ravnatelj dječjeg vrtića te 4 viša savjetnika za ravnatelje iz Agencija za odgoj i obrazovanje. Polaznici programa u dvogodišnjem radu imali su 220 sati obuke. Projekt se odvijao modularno s temama: Strateško upravljanje školom, Rukovođenje školom, Organizacija škole, Kultura škole, Financijsko upravljanje, Upravljanje ljudskim potencijalom, Upravljanje promjenama, Poboljšanje kvalitete i Tehnike komunikacije, a završni modul odnosio se na rad s trenerima na terenu. Sudionici projekta koji su uspješno odradili zadaće vezane uz projekt, dobili su međunarodno priznati certifikat o osposobljenosti za vođenje programa stručnog usavršavanja ravnatelja.

Na kraju usavršavanja AZOO je izdala knjigu „Ravnatelj – upravljanje rukovođenje“ s teorijskim dijelom, sadržajno vezanim uz naslove modula.

Sada, u praktičnoj implementaciji projekta u Republici Hrvatskoj, održavanja svaki modul traje po dva dana, a ukupna edukacija dvije godine. Stručno usavršavanje se u pravilu organizira na lokalnoj razini, zbog mogućeg rada s najviše 30 polaznika seminara, a organiziran je za sve ravnatelje sustava, bez obzira na njihov ravnateljski staž. Pozivi na edukacije upućuju se svakom ravnatelju ponaosob. U jednoj kalendarskoj godini, svaki ravnatelj može apsolvirati, ako to želi, po četiri modula.

Edukacije organiziraju imenovani voditelji županijskih stručnih vijeća, a  provode ih licencirani treneri.