Stručno usavršavanje / 21. prosinca 2010.

Seminar za nastavnike u dvojezičnim školama

Odsjek za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje i  Sveučilište Cambridge – Međunarodni ispiti organizirali su stručno usavršavanje za nastavnike škola koje provode dvojezični nastavu na engleskome jeziku, od 2. do 3. rujna 2010. godine u X. gimnaziji Ivan Supek u Zagrebu.

Integrirano učenje jezika i sadržaja (CLIL) podrazumijeva nastavu kurikularnih predmeta na stranome ili drugom jeziku. Predmet može biti u potpunosti nepovezan s učenjem jezika, kao što je, primjerice, nastava povijesti koja se uči na engleskom jeziku u Španjolskoj. CLIL je prepoznat kao učinkovit oblika rada u svim područjima obrazovanja (od osnovne škole do razine obrazovanja odraslih i u visokom obrazovanju).

U mnogim odgojno-obrazovnim ustanovama učitelji i nastavnici jezika rade u partnerstvu s drugim odjelima CLIL-a, po predmetima i u različitim temama. Ključno je da učenik stječe nova znanja iz „nejezičnog predmeta“, a strani se jezik uči posredno kroz učenje temeljnog predmeta. Metodologije i pristupi  su vezani uz predmetno područje, a ne uz jezik poučavanja.

Prednosti CLIL-a
    * Gradi interkulturalno znanje i razumijevanje
    * Razvija interkulturalne komunikacijske vještine
    * Poboljšava jezičnu kompetenciju i vještine
    * Višejezičnost razvija i širi interese
    * Pruža mogućnosti za proučavanje sadržaja kroz različite perspektive
    * Omogućuje učenicima više kontakta s ciljnim jezikom
    * Ne zahtijeva dodatne sate nastave
    * Nadopunjuje ostale predmete, a ne natječe se s njima
    * Povećava  motivaciju i povjerenje u oba jezika i predmet koji se poučava

Dokumenti