Objave / 29. rujna 2020.

Najava Državnog stručnog skupa za stručne suradnike pedagoge

Državni stručni skup za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske Uloga sudionika odgojnoobrazovnog procesa u kreiranju kulture ustanove održat će se online, 22. i 23. listopada 2020.

Navedeni stručni skup organizira Mirela Skelac, univ. spec. act. soc., privremena viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Agencije za odgoj i obrazovanje. Prijave za skupove otvorene su na ettaedu.azoo.hr. Program skupa objavljujemo u nastavku.

Program (PDF: 431 KB)