Erasmus+ Akreditacija: AZOO Erasmus+ Plan

Erasmus+ akreditacija predstavlja ključni korak za Agenciju za odgoj i obrazovanje (AZOO) kako bi ostvarila direktan pristup financiranju stručnog usavršavanja savjetnika i voditelja ŽSV-a putem KA1 mobilnosti u okviru Erasmus+ programa. 

Ova akreditacija omogućuje:

  • Jednostavnu proceduru: Korištenje KA1 mobilnosti postaje jednostavno, s potrebom za izradom samo proračuna.
  • Izbor hosting organizacija: Savjetnici mogu odabrati organizacije u kojima će sudjelovati u programima “job shadowing” praćenja rada ili pohađati relevantne tečajeve.
  • Prikupljanje relevantnih informacija: Suradnja s “peer organizacijama” pomaže pri prikupljanju informacija za razvoj sustava stručnog usavršavanja savjetnika.
  • Povećanje vidljivosti i ugleda AZOO-a: Sudjelovanje u Erasmus programu otvara mogućnosti za širenje mreže partnerskih organizacija, razvoj suradničkih projekata i jača ugled AZOO-a.

Osim toga, Erasmus+ Plan AZOO identificira potrebe organizacije te postavlja ciljeve i strategije u skladu s nacionalnim strateškim dokumentima za narednih pet godina. Ovo uključuje podršku stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika, razvoj kompetencija, potporu u provedbi kurikularnih reformi i vrednovanju ishoda učenja, internacionalizaciju, i mnoge druge aktivnosti.

Erasmus+ akreditacija je važan korak za AZOO kako bi ostvarila ciljeve svog Erasmus+ plana te doprinijela kvaliteti obrazovanja i obrazovnim inovacijama u Hrvatskoj.

S obzirom na različite ciljeve i planove za svaku fazu mobilnosti i usavršavanja, AZOO će provoditi različite aktivnosti kako bi osigurala kvalitetnu obuku svojih savjetnika, nastavnika i učitelja te unaprijedila kvalitetu obrazovanja u Hrvatskoj.