Podružnica Osijek

Podružnica Osijek smjestila se u staroj secesijskoj zgradi u ulici Josipa Jurja Strossmayera na adresi 6/1 u samom srcu grada nadomak glavnoga gradskoga trga koji nosi ime još jednog hrvatskog velikana, Ante Starčevića.

U Podružnici Osijek trenutno je 15 viših savjetnika koji svojim poslovima u osnovnim i srednjim školama te predškolskim ustanovama pokrivaju područje pet slavonskih županija: Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Viši savjetnici pružaju stručno-savjetodavnu pomoć odgojno-obrazovnim radnicima i ravnateljima u svom području rada, predlažu i organiziraju stručne skupove za usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika na kojima i sami sudjeluju kao predavači. Organiziraju i sudjeluju u pripremi te provode stručne ispite pripravnika, provode postupak napredovanja u struci za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prate provedbu nastavnih planova i programa, organiziraju i vode poslove vezane za izradu i realizaciju programa rada i aktivnosti voditelja županijskih stručnih vijeća, sudjeluju u planiranju i provođenju učeničkih smotri i natjecanja, rade u stručnim povjerenstvima i radnim skupinama Agencije i sudjeluju u izradi stručnih publikacija Agencije. Djelatnici Podružnice Osijek surađuju s nadležnim ministarstvom, agencijama, centrima i komorama u području odgoja i obrazovanja, potiču razvoj i unapređivanje kvalitete rada odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja i odgojno-obrazovnih ustanova, iniciraju, sudjeluju i prate provedbu akcijskih planova, razvojno-istraživačkih i drugih projekata, pri čemu surađuju sa znanstvenim ustanovama, nastavničkim fakultetima i strukovnim udrugama.

Vršiteljica dužnosti predstojnika Podružnice Osijek - viša savjetnica za predškolski odgoj

Luja Zamečnik, prof.

031/284 901

Stručna referentica

Ljiljana Fekete

031/284 900

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Snježana Lustig, dipl. učitelj

031/284 918

Viša savjetnica za razrednu nastavu i viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

031/284 916

Viša savjetnica za hrvatski jezik

Anđa Suvala, prof.

031/284 908

Viša savjetnica za prirodu i biologiju

Marina Ništ, prof.

031/ 284 917

Viša savjetnica za geografiju

Sonja Burčar, prof.

031/284 907

Viša savjetnica za vjeronauk

Ankica Mlinarić, dipl. teolog

031/284 915

Viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu

Viktorija Vranešić, prof.

031/284 913

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)

dr. sc. Borislav Đekić

031/284 912

Viša savjetnica za nacionalne manjine (mađarsku)

Erna Varga, prof.

031/ 284 910

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof.

031/284 914

Viši savjetnik za vjeronauk

Dalibor Adžić, prof.

031/284 919

Viša savjetnica za fiziku i viša savjetnica za poduzetništvo

dr. sc. Verica Jovanovski

031/284 906

Viša savjetnica za matematiku

Jelena Noskov, prof.

031/284 905

Viši savjetnik za povijest

Hrvoje Knežević, prof.

031/284 903