Ustroj

Podružnica Split smještena je na adresi Tolstojeva 33 u Splitu, a Ispostava Zadar nalazi se na adresi Veslačka 12 u Zadru. U podružnici djeluje 16 viših savjetnika koji obavljaju djelatnosti Agencije za odgoj i obrazovanje na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, a po potrebi i na području cijele Republike Hrvatske sukladno Statutu Agencije. Poslovi, ovlasti i nadležnosti viših savjetnika određeni su Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Statutom Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručne i savjetodavne poslove, dodijeljene temeljem javnih ovlasti, djelatnici podružnice obavljaju kroz neposredne uvide u rad odgojno-obrazovnih ustanova te kroz svakodnevne kontakte sa svim  sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu. Viši savjetnici sudjeluju u izradi, razvoju i implementaciji kurikulne reforme, pružaju stručnu pomoć i savjetuju ravnatelje, odgojitelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja. Prate profesionalnu karijeru svakog odgojno-obrazovnog radnika, provode i organiziraju stručne ispite za početnike u sustavu, organiziraju i provode stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i sudjeluju u postupku napredovanja u više zvanje. Provode i stručno-pedagoške uvide, stručno-pedagoške nadzore i stručno-savjetodavne posjete odgojno-obrazovnim radnicima. Kao tajnici sudjeluju u organizaciji i provedbi državnih natjecanja  smotri učenika osnovnih i srednjih škola i uključeni su stručne radne skupine za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Predstojnik Podružnice Split – viši savjetnik za ravnatelje u osnovnim školama

Vlade Matas, prof.

021/ 340 980

Stručna suradnica – poslovna tajnica

Jasminka Eterović, dipl. oec.

021/340 999

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Đurđica Kaurloto Martinić, prof.

021/340 989

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Luči Lončar, dipl. defektolog

021/340 983

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Tončica Kalilić, dipl. defektolog

021/340 996

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Jadranka Buvinić, dipl. učitelj

021/340 985

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik

Ivana Rajčić, prof.

021/340 977

Viši savjetnik za hrvatski jezik

dr. sc. Srećko Listeš

021/340 995

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Margita Lukas, prof.

021/340 981

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Blaga Petreski, prof.

021/340 986

Viša savjetnica za vjeronauk

Sabina Marunčić, prof.

021/340 997

Viša savjetnica za matematiku

Antonela Czwyk Marić, prof.

021/340 970

Viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare

Ana Saulačić, prof. i dipl. knjižničarka

021/340 988

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Mirela Majstrović, mag. prim. educ.

021/340 994