Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo

Djelatnici Odjela za predškolski odgoj i osnovno školstvo obavljaju poslove iz djelokruga Agencije za odgoj i obrazovanje za područje predškolskog odgoja i osnovnog školstva. U Odjelu je zaposleno 25 viših savjetnika koji sudjeluju u obavljanju svih poslova koji proizlaze iz Zakona o Agenciji, njezina Statuta te programskih smjernica. Djelatnici Odjela sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikula, pružaju stručnu pomoć i savjetuju ravnatelje, odgojitelje, učitelje i stručne suradnike u provedbi djelatnosti predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, organiziraju i provode stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika, provode stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike i provode postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike. Sudjeluju u različitim i specifičnim projektima, radnim skupinama i ekspertnim timovima, daju mišljenja o programima u predškolskom odgoju i nastavnim programima u osnovnom školstvu i daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova. Sudjeluju u planiranju i provođenju učeničkih smotri i natjecanja te u izradi i praćenju nacionalnih programa. Također, prate planiranje i ostvarivanje programa županijskih stručnih vijeća i aktivnosti izabranih voditelja županijskih stručnih vijeća u organizaciji stručnih skupova na županijskoj razini. Pojedini viši savjetnici voditelji su stručnih radnih skupina za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojeni su odsjeci:

  1. Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu
  2. Odsjek za predmetnu nastavu

Voditeljica Odjela – viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Vladimira Brezak, prof.

01/2785 085

Stručni referent

Snježana Lončar

01/2785 070, telefaks: 01/2785 160

Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu

Voditeljica Odsjeka

mr. Đurđa Kulušić

01/2785 052

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Darija Drviš, prof.

01/2785 019

Viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

01/2785 054

Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama

mr. sc. Inga Seme Stojnović

01/2785 126

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ.

01/2785 024

Viši savjetnik za razrednu nastavu

Igor Rukljač, mag. prim. educ.

01/2785 064

Viša savjetnica za razrednu nastavu

mr. Šimica Mihaljević

01/2785 067

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Sanja Jelovčić, prof.

01/2785 069

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Jasmina Hamer, mag. prim. educ.

01/2785 068

Odsjek za predmetnu nastavu

Viša savjetnica za hrvatski jezik

dr. sc. Marijana Češi

01/2785 073

Viša savjetnica za geografiju

Vesna Milić, dipl. geograf

01/2785 074

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku

Žarko Bošnjak, prof.

01/2785 060

Viša savjetnica za vjeronauk

mr. sc. Gordana Barudžija

01/2785 171

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Senka Soldat, prof.

01/2785 021

Viša savjetnica za matematiku

Draženka Kovačević, prof.

01/ 2785 066

Viša savjetnica za geografiju

mr. sc. Ivana Kuhta Bogić

01/2785 055

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Mara Capar, mag. rehab. educ.

01/2785 120

Viša savjetnica za prirodu i biologiju

Lydia Lugar, prof.

01/2785 020

Viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare

Adela Granić, prof., dipl. bibliotekar

01/2785 089

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

dr. sc. Marjan Jerković

01/2785 065

Viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost

Daria Kurtić, prof.

01/2785 051

Viša savjetnica za srpsku nacionalnu manjinu

Natalija Koprenica, mag.prim. educ.

01/2785 031

Viša savjetnica za informatiku i računarstvo

Nadica Kunštek, prof.

01/2785 075