Odjel za srednje školstvo

U Odjelu za srednje školstvo zaposleno je devet viših savjetnika koji sudjeluju u obavljanju svih poslova koji proizlaze iz Zakona o Agenciji, njezina Statuta te programskih smjernica. Iako se u nazivu navodi srednje školstvo, poslovi savjetnika Odjela iznimno su raznoliki i pokrivaju cijeli odgojno-obrazovni sustav, od predškolskoga odgoja, osnovnih i srednjih škola, glazbenih i plesnih škola do učeničkih domova.

Viši savjetnici Odjela za srednje školstvo su uključeni u reformske procese odgojno-obrazovnoga sustava, prateći svojim stručnim i profesionalnim radom promjene i izazove vremena u kojem trenutno živimo. Pružaju neposrednu podršku svim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu, od početnika u sustavu, pripravnika, do iskusnih odgojno-obrazovnih radnika. Organiziraju i provede, samostalno ili u suradnji s voditeljima županijskih stručnih vijeća, stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Obavljaju poslove organizacije i provedbe stručnih ispita, provede postupaka napredovanja učitelja i nastavnika, a isto tako po potrebi i nadziru njihov rad provođenjem stručno-pedagoškoga nadzora. Vrednuju i izrađuju stručna mišljenja o programima škola te nastavnim programima u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova. Sudjeluju u različitim i specifičnim projektima, radnim skupinama i ekspertnim timovima. Također kao tajnici natjecanja i smotri uključeni su u organizaciju i provođenje učeničkih natjecanja i smotri u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Pojedini viši savjetnici Odjela za srednje školstvo voditelji su stručnih radnih skupina za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Voditeljica Odjela – viša savjetnica za hrvatski jezik

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

01/2785 018

Stručni referent

Mandica Vrbanović

01/2785 030, telefaks 01/2785 140

Viša savjetnica za umjetničke škole

Alica Hergešić, prof.

01/2785 013

Viša savjetnica za kemiju

dr. sc. Olgica Martinis

01/2785 062

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima

Miljenka Galić, dipl. pedagog

01/2785 027

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

dr. sc. Vesna Ivasović

01/2785 088

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

01/2785 131

Viši savjetnik za fiziku

Gordan Pihač, prof.

01/2785 063

Viši savjetnik za matematiku

Igor Šelimber, prof.

01/2785 053

Viši savjetnik za engleski jezik

Davor Černi, prof.

01/2785 026