Pomoćnica ravnateljice

mr. Đurđa Kulušić

Zanimanje

Magistra nastave i organizacije rada škole

Pomoćnica ravnateljice

mr. Đurđa Kulušić

Đurđa Kulušić svoj je profesionalni rad započela na radnome mjestu učiteljice razredne nastave. Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave u Gradu Zagrebu. Održala je mnoga predavanja na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Učitelje pripravnike pripremala je za stručne ispite i bila članica ispitnoga povjerenstva. Tijekom rada u osnovnoj školi napredovala u zvanje učitelja mentora i učitelja savjetnika. Po završetku doškolovanja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stječe VSS i zvanje diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Matematika, a 2011. zvanje magistra nastave i organizacije rada škole. Kao vanjski suradnik Učiteljskog fakulteta bila je voditeljica vježbi studentima iz kolegija Metodika matematike 2. Od 2004. godine je na radnome mjestu više savjetnice za razrednu nastavu, a od 2007. je voditeljica Odsjeka za predškolski odgoj i razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje.