Voditeljica je Odjela za stručno-pedagoški nadzor i pomoćnica ravnateljice

Mr. sc. Gea Cetinić

Voditeljica je Odjela za stručno-pedagoški nadzor i pomoćnica ravnateljice

Mr. sc. Gea Cetinić

Mr. sc. Gea Cetinić završila je IV. gimnaziju i Filozofski fakultet u Zagrebu, magistrirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2005. godine. Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama u Zagrebu te kao učiteljica materinskoga – hrvatskoga jezika u Austriji. Od 1991. godine bila je stručna savjetnica za obrazovanje pripadnika hrvatske manjine u inozemstvu i stručna savjetnica za hrvatsku nastavu u inozemstvu. U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Hrvatske radila je na poslovima organizacije nastave hrvatskoga jezika, književnosti i hrvatske kulture za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i za djecu hrvatskih državljana u inozemstvu. Od 1996. godine viša je savjetnica za hrvatski jezik u Agenciji za odgoj i obrazovanje (Zavodu za školstvo), a od 2015. voditeljica je Odjela za stručno-pedagoški nadzor i pomoćnica ravnateljice.

Sudjelovala je u radu brojnih povjerenstava, radnih skupina i projektnih timova u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te drugim ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i inozemnim obrazovnim institucijama u području nastave hrvatskoga jezika, metodologije izrade kurikula, oblikovanja skupova i modula ishoda učenja primjenom instrumentarija Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, praćenja i vrednovanja kvalitete rada škole, osiguranja kvalitete sustava stručnog usavršavanja i sustava kredita za međunarodnu mobilnost učenika srednjih škola. Objavljivala je znanstvene i stručne članke te je bila suautorica gimnazijskih udžbenika iz književnosti. Provodi individualne uvide u odgojno-obrazovni rad učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika i njihovo savjetovanje, organizira stručno usavršavanje te priprema predavanja i vodi radionice. Kao voditeljica Odjela za stručno-pedagoški nadzor u Agenciji za odgoj i obrazovanje organizira provedbu stručno-pedagoških nadzora, prati kvalitetu i analizira odgojno-obrazovni sustav na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, a kao pomoćnica ravnateljice koordinira poslove iz djelokruga rada Agencije.