Viši savjetnik za matematiku

Vesko Nikolaus

Viši savjetnik za matematiku

Vesko Nikolaus

Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirao je na temu Načini uvođenja skupa realnih brojeva te stekao zvanje profesora matematike i fizike, a na Sveučilištu u Zadru obranio je specijalistički rad Upravljanje ljudskim potencijalima u području matematike u odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske te stekao zvanje sveučilišnog specijalista vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom. Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij pedagogije Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru pod mentorstvom prof. dr. sc. Igora Radeke.

U stručnom i profesionalnom radu objavio je niz stručnih članaka, predavanja i radionica na državnim skupovima i simpozijima te međunarodnim konferencijama u području matematike i fizike. Autor je u tri publikacije Novi horizonti strukovnog obrazovanja, Izvještaj vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma, Model sustava nacionalnih ispita i Rezultati sadržajne analize nacionalnih ispita iz matematike s primjerima zadataka (Priručnik za nastavnike) koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Recenzirao je Priručnik za unapređivanje nastave matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015, zbornike radova državnih stručnih skupova za učitelje i nastavnike matematike Vrednovanje u matematičkom obrazovanju te Izazovi učiteljske profesije u nastavi matematike i ispit državne mature iz matematike.

Član je sektorskog vijeća XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija, Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Bio je član radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme, područje matematika, mentorski tim Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dugogodišnji je vanjski suradnik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na raznim projektima i aktivnostima u području matematike i fizike, od čega ističemo stručnu radnu skupinu za izradu zadataka za ispite državne mature iz fizike i matematike, član Povjerenstva za praćenje vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma i programa strukovnih gimnazija u srednjim strukovnim školama u 2015/2016. školskoj godini, član Povjerenstva za vrednovanje modela vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, član stručne radne skupine za izradu sekundarne kvalitativne analize zadataka iz matematike tijekom provedenih Nacionalnih ispita šk. god. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, član Povjerenstva za razvoj modela sustava nacionalnih ispita te član stručne radne skupine za izradu Kataloga za ispit državne mature iz matematike za 2022. godinu.