Objave / 21. studenoga 2017.

Program e-učenja Putem profesionalnog razvoja

Analiza postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i procjene potreba za stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika Agencije za odgoj i obrazovanje (2013) započinje sljedećim riječima: „Poboljšanje stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika prepoznaje se kao strateški prioritet za hrvatski socijalni i ekonomski razvoj.

Različiti strateški dokumenti naglašavaju potrebu za kontinuiranim poboljšanjem kompetencija nastavnog osoblja te poticanje trajnog profesionalnog usavršavanja nastavnika/ca i drugih zaposlenika/ca u obrazovanju definiraju kao jedan od četiri ključna razvojna prioriteta odgojno-obrazovnog sektora.“

Analiza je nastala kao dio projekta Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika realiziranoga u sklopu IPA Komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala 2007–2009. Programa Europske Unije za Hrvatsku (EuropeAid/130730/D/SER/HR).

Nakon provedene analize sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, istaknuti su zaključci i preporuke na temelju kojih je 2014. godine donesena Strategija stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika 20142020. U njoj se kao jedno od područja razvoja stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika navodi razvoj IKT-a za potrebe stručnih usavršavanja:

„U idućem razdoblju Agencija će naglašenije promicati e-učenje kao novi oblik stručnog usavršavanja koji će omogućiti veću dostupnost različitih stručnih usavršavanja te individualizirani pristup“ (Strategija, 5)

Uz Strategiju, u okviru navedenoga Projekta, izrađeno je pet programa e-učenja: Vrednovanje učeničkih postignuća, Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu, Strategije učenja i poučavanja, Izazovi mentorstva i Putem profesionalnog razvoja. Navedeni interdisciplinarni programi su odabrani na temelju rezultata analize.

Njihovi su ciljevi: povećati dostupnost stručnog usavršavanja svim odgojno-obrazovnim radnicima, odgovoriti na iskazane potrebe odgojno-obrazovnih radnika za stručnim usavršavanjem, povećati raznolikost oblika stručnog usavršavanja u ponudi AZOO-a te poticati odgojno-obrazovne radnike na upotrebu IKT-a u stručnom usavršavanju i neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

Program e-učenja Putem profesionalnog razvoja ima ciljeve: upoznati sudionike s ključnim pojmovima vezanim uz cjeloživotno učenje, osvijestiti važnost profesionalnog razvoja tijekom profesionalne karijere, reflektirati vlastito iskustvo na osnovi različitih alata/metoda te razmijeniti iskustvo s kolegicama i kolegama.

Program se sastoji od sedam cjelina:

1. Cijelog života učim

 • promišljanje o učiteljskom pozivu i profesionalnom razvoju pojedinca u cjeloživotnoj perspektivi
 • pregled ključnih pojmova – profesija, profesionalni identitet, profesionalni razvoj, stručno usavršavanje, kompetencija, cjeloživotno učenje.

2. I tako idem svojim profesionalnim putem

 • profesionalna karijera (put) učitelja.
 • razdoblja profesionalnog razvoja učitelja.

3. Ja sam profesionalac!

 • profesionalni identitet
 • promišljanje o područjima profesionalnog razvoja u kontekstu razvoja kompetencija.

4. Mnogo toga znam, mogu, želim…

 • profesionalne kompetencije
 • područja kotača ravnoteže – životni i profesionalni kotač ravnoteže.

5. Najbolje učim kada…

 • aktivnosti profesionalnog učenja
 • intervju u paru.

6. Sljedeći korak na mom profesionalnom putu je…

 • izrada individualnog plana profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja
 • koliko je sati na Vašem profesionalnom satu?

7. Moja škrinjica puna je profesionalnog blaga

 • e-portfolio
 • izrada osobnog e-portfolia.

Za sudjelovanje u Programu potrebno je prijaviti se putem sustava ettaedu.azoo.hr

S korisničkim podacima iz sustava AAI (korisničkom oznakom i zaporkom) sudionici se prijavljuju u CARNetov sustav Loomen na kojemu je Program postavljen u kategoriji Programi e-učenja AZOO-a. Nakon isteka vremena za prijavu, a neposredno prije početka Programa, svi prijavljeni odgojno-obrazovni radnici na svoju e-mail adresu dobivaju pismo s lozinkom i uputama za pristupanje.

U jednom ciklusu Programa može sudjelovati 100 odgojno-obrazovnih radnika. Trenutno je u tijeku sedamnaesti ciklus.

Minimalno vrijeme koje se očekuje da polaznici provedu u programu je 6 sati, a ispunjavanje evaluacijskog upitnika, kojim polaznici daju autorima povratnu informaciju o Programu, ujedno je i uvjet za dobivanje potvrde o sudjelovanju u njemu.

Voditelji stručnog usavršavanja su: Boris Vampula, univ. spec. cin, voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i programe EU, mr. sc. Sanja McMurtry, viša savjetnica za međunarodnu suradnju te mr. sc. Gordana Barudžija, viša savjetnica za vjeronauk.