Programi / 21. prosinca 2010.

Popis nacionalnih programa, strategija i akcijskih planova s utvrđenim mjerama i rokovima provedbe

Objavljujemo popis nacionalnih programa, strategija i akcijskih planova s utvrđenim mjerama i rokovima provedbe koji je izrađen u Agenciji za odgoj i obrazovanje radi preglednosti i informiranja svih koji su u obvezi njihova provođenja