Programi / 4. rujna 2014.

Primjeri kako planirati GOO unutar kurikuluma i nastavnog plana i programa škole

S obzirom na brojne upite škola o tome kako na jednoznačan, transparentan i sustavan način predložiti proceduru i način planiranja Građanskog odgoja i obrazovanja unutar kurikuluma škole i nastavnog plana i programa škole objavljujemo primjer Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja od prvog do osmog razreda u OŠ  Đuro Ester u Koprivnici i druge primjere dobre prakse koji se odnose na izradu Izvedbenog školskog programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja i međupredmetnog planiranja i programiranja ishoda GOO-a.