Programi / 31. prosinca 2009.

Razvijanje nastavnih materijala za prevenciju antisemitizma i ostalih oblika diskriminacije (OESS i Kuće Anne Frank)

Ovaj nastavni materijal razvili su Organizacija za europsku sigurnost i suradnju/ Ured za demokratske institucije i ljudska prava iz Varšave i Muzej kuće Anne Frank iz Amsterdama u suradnji s predstavnicima 7 zemalja uključenih u projekt. To su: Njemačka, Danska, Poljska, Litva, Ukrajina, Nizozemska i Republika Hrvatska. Tijekom 2008. projektu su se priključile Rusija, Austrija, Španjolska i Švedska.

Predstavnici ovih zemalja imali su obvezu prilagoditi nove nastavne materijale potrebama učenika i nastavnika u njihovim zemljama, tj. proširiti i ilustracijama obogatiti osnovni tekst koji je bio zajednički za sve zemlje. Republiku Hrvatsku u ovom projektu predstavljaju dvije institucije; Agencija za odgoj i obrazovanje koju predstavlja viša savjetnica za povijest, Loranda Miletić i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kojeg predstavlja dr. sc. Robert Skenderović.

Cilj projekta bio je pripremiti nastavne materijale koji će omogućiti učenicima da:
a) znaju što je antisemitizam bio i što jest,
b) mogu navesti najvažnije događaje u židovskoj povijesti,
c) mogu nabrojiti određeni broj predrasuda o Židovima,
d) mogu prepoznati predrasude u svom vlastitom okruženju,
e) mogu navesti određeni broj odgovora i aktivnosti za borbu protiv tih predrasuda.

Nastavni materijali sastoje se od triju brošura koje obrađuju teme:
1. Povijest Židova u Europi i antisemitizma do 1945.;
2. Antisemitizam u Europi danas;
3. Predrasude, diskriminacija, rasizam i antisemitizam
Uz nastavni materijal izrađen je i priručnik za učitelje i nastavnike.

Zainteresirani učitelji i nastavnici, koji žele nabaviti i koristiti ove nastavne materijale, mogu ih naručiti putem elektroničke pošte na loranda.miletic@azoo.hr ili na broj telefona 0237251 472.