Programi / 28. kolovoza 2015.

Treći zajednički stručni skup AZOO-a i Memorial de la Shoah „Prenošenje povijesti holokausta“

U Parizu će se od 23. do 26. studenoga 2015. godine održati treći zajednički stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijala holokausta  (fr. Mémorial de la Shoah). Stručni skup Prenošenje povijesti holokausta organizira se za učitelje i nastavnike iz Hrvatske temeljem sporazuma o suradnji između Memorijala holokausta i Agencije za odgoj i obrazovanje, potpisanog 2012. godine. Cilj stručnog skupa je omogućiti sudionicima da prošire već postojeće vlastito znanje o holokaustu kroz detaljan uvid u različite aspekte stradanja Židova i Roma u razdoblju prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata, u nacističkoj Njemačkoj te višijevskoj Francuskoj, ali i da usavrše svoje vještine poučavanja o ovoj temi primjereno dobi i predznanju svojih učenika. Sastavni dio seminara su i vođeni obilasci stalnog postava Memorijala u Parizu te područja logora i Memorijala u Drancyju.

Skup se svake godine organizira za 18 sudionika, koji se biraju temeljem natječaja koji raspisuje AZOO. U nastavku ove obavijesti nalaze se obrasci i upute za prijavu. Krajnji rok za prijavu na natječaj je 15. rujna 2015.godine.

Dokumenti