Objave / 27. rujna 2019.

Seminari i radionice hrvatskog jezika u Australiji

U okviru programa potpore održavanju nastave hrvatskoga jezika i kulture u Australiji, od 11. do 23. rujna 2019., održani su seminari i radionice za učitelje i učenike. Nastavljena je suradnja nadležnih institucija – Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu te Hrvatske matice iseljenika.

Članovi stručnoga tima zaduženi za pripremu i provedbu seminara i radionica bili su Milan Bošnjak, posebni savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao koordinator tima, Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih.

Radionicama i seminarima u Geelongu, Melbourneu i Sydneyu bilo je obuhvaćeno oko 600 učenika i 30-tak učitelja, a uspješnoj organizaciji stručnoga posjeta pridonijela su diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u Australiji. Članovi stručnoga tima sudjelovali su i u radu međunarodne konferencije Hrvatska i Hrvati u prošlim i ovodobnim umrežavanjima na Sveučilištu Mecquarie u Sydneyu.

Hrvatske škole i aktivnosti koje hrvatske zajednice realiziraju ključni su čimbenici za razvijanje i očuvanje hrvatskoga identiteta naše djece i mladeži koja odrastaju u Australiji. Učitelji su, u vrednovanju radionica i seminara, istakli zadovoljstvo načinima rada stručnoga tima. Naglasili su vrijednost i iskoristivost metoda učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao drugog i nasljednog te dobili mnoštvo ideja i poticaja.

Pripadnici hrvatskih zajednica, učitelji, roditelji i koordinatori škola složili su se da je ovakav oblik pružanja podrške hrvatskih institucija učiteljima u Australiji izrazito uspješan i potreban za očuvanje povezanosti s hrvatskim jezikom, kulturom i domovinom.