Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

2. Konferencija o superviziji u odgoju i obrazovanju – Rješavanje problema i vođenje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: Hotelu “Park” Našice 

Broj polaznika: 200

Rok prijave: Obvezna online prijava do  10. studenoga 2018. na adresu http://www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Irena Bezić,  Jasenka Pregrad, prof., prof. dr. sc. Ljiljana Igrić, doc.dr.sc. Radojka Kraljević, Zdravko Bokulić, prof., Mirjana Šimunović-Škunca, dipl. psihologinja, Alemka Guštin, prof, mr. sc. Majda Fajdetić, Tijana Vidović, Ružica Ambruš Kiš,prof.,  dr. sc. Brigita Rupar, viši savjetnici supervizori, članovi supervizijskih grupa

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici će

  • prepoznati važnost supervizije kao oblika podrške u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama i konfliktim
  • raspraviti stavove i aktivnosti koje dovode do narušavanja odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama
  • koristiti podršku u nošenju s procesima promjena te pri reflektiranju i donošenju aktualnih profesionalnih odluka
  • razumjeti probleme i efikasnije upravljati razredom u kojima su učenici s emocionalnim poteškoćama ili problemima u ponašanju
  • prepoznati aspekte motivacijskih procesa, koordiniranja grupnih i individualnih akcija u smjeru rješavanje problemskih i konfliktnih situacija

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Sudionici/škole rezerviraju i snose troškove smještaja u hotelu

Voditelj:

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr
 
Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Marina Ništ, prof.
telefon: 031 284 917