Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

4. Dani obrazovnih znanosti – Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: 4. Dani obrazovnih znanosti namijenjeni su svim djelatnicima u sustavu odgoja i obrazovanja (učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgojitelji, odgajatelji)

Mjesto održavanja: Centar za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zagrebu,

Zvonimirova 8, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 23. listopada 2018. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: popis predavača može se naći na http://www.idi.hr/doz2018/Preliminarni_program_DOZ2018.pdf

Ciljevi:

  • Sudionici će raspraviti o elementima formalnog odgoja i obrazovanja koji mogu djelovati poticajno, ali i ograničavajuće na cjelovit razvoj mladih ljudi
  • Sudionici će raspraviti o elementima formalnog odgoja i obrazovanja koji mogu djelovati poticajno, ali i ograničavajuće na rad i profesionalni razvoj obrazovnih djelatnika

Metode i oblici rada:

metode rada: predavanje, okrugli stol, simpozij

oblici rada: individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje o primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa. Sve informacije vezano za sudjelovanje i odvijanje Konferencije možete pronaći na stranici http://www.idi.hr/doz2018/sudjelovanje.html

Voditeljica:               

mr. Olgica Martinis

viša savjetnica za kemiju

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, Zagreb