Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

65. Zimski seminar za geografe

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 500

Rok prijave: obvezna prijava do 9. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: nastavnici i gostujući predavači Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Janus Pannonius u Pečuhu, više savjetnice za geografiju u AZOO-u, predstavnici NCVVO-a, učitelji i nastavnici geografije

Ciljevi: sudionici će moći

  • primijeniti u nastavi geografije recentnu znanstvenu terminologiju i nove spoznaje disciplina fizičke, društvene, regionalne, primijenjene i edukacijske geografije
  • integrirati u nastavu geografije nove spoznaje o antropocenu, vodama, suvremenim i povijesnim geografskim imenima, Hrvatima u Mađarskoj, kriterijima za mjerenje razvijenosti i nejednakom regionalnom razvoju Slovenije, suvremenim prostornim procesima u Australiji i Novom Zelandu te funkcionalnim promjenama na primjeru Baranje
  • planirati nastavu geografije usmjerenu na razvijanje istraživačkog pristupa, geografskih vještina i generičkih kompetencija učenika, posebice u petim razredima osnovne i prvim razredima srednje škole
  • primijeniti u procesu vrednovanja odgojnoobrazovnih ishoda iz geografije smjernice i rezultate međunarodnih vrednovanja i nacionalnih ispita
  • primijeniti u procesu planiranja, programiranja i izvedbe nastave geografije rezultate edukacijskih istraživanja i europske primjere dobre prakse (primjer obrazovanja u Finskoj)
  • samostalno i odgovorno organizirati školsko natjecanje iz geografije
  • unaprijediti mentorski rad u pripremi učenika za sudjelovanje na svim razinama natjecanja iz geografije, usmjeren na usvajanje odgojnoobrazovnih ishoda i generičkih kompetencija

Metode i oblici rada: predavanje, rasprava; individualni, frontalni

Vrednovanje: online upitnik za vrednovanje programa

Napomena: Podatci o kotizaciji, registraciji i programu mogu se preuzeti na www.hagede.hr od 12. 12. 2018.

Voditelji:

Vesna Milić, dipl. geograf
viša savjetnica za geografiju

telefon: 01/2785 074
e-adresa: vesna.milic@azoo.hr

Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić

predsjednik Hrvatskog geografskog društva

Telefon: 01 4895 402

e-adresa: hgd@geog.pmf.hr