Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Edukacijska istraživanja u kemiji i utjecaj na nastavnu praksu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima kemije Dubrovačko-neretvanske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Gundulića,  Sustjepanska 4, 20 000 Dubrovnik

Broj polaznika: 35

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 21. kolovoza 2013.

Predavači: dr. sc. Draginja Mrvoš – Sermek, mr. sc. Marijana Bastić i Gordana Cecić- Sule, prof.

Ciljevi: Nastavnici i učitelji će:

  • povezivati uočene učeničke miskoncepcije s planiranjem nastave i načinima poučavanja
  • vježbati definiranje ishoda učenja i  izradu zadataka.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice, Frontalni rad i rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za samovrednovanje sudionika i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Gordana Cecić-Sule, viša savjetnica,

Agencija za odgoj i obrazovanje

Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split

Telefon: 021/340 984E-mail: gordana.cecic-sule@azoo.hr