Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Analiza i interpretacija pisanih izvora u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima povijesti u u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mjesto održavanja: Srednja škola „Jure Kaštelan“, Trg kralja Tomislava 2, 21 310 Omiš

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 8. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Loranda Miletić, prof., viša savjetnica

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati se s načinima odabira i pripreme tekstova  te strategija rada s pisanim izvorima
  • uočiti kako rad s pisanim izvorima razvija vještina kritičkog mišljenja učenika
  • osposobiti se za postavljanje kvalitetnih pitanja
  • osposobiti se za primjenu različitih strategija rada s povijesnim izvorima i literaturom
  • osposobiti se za povezivanje historijskog i didaktičko-metodičkog teorijskog znanja s praktičnim radom u školi

Metode i oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
telefon: 023/254 191