Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Dani Jovana Cvijića 2018.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska/međunarodna, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti-geografije, likovne i glazbene kulture i trećem razredu RN

Mjesto održavanja: Beograd, Geografski fakultet, Studentski trg 3;  Loznica, Kulturni centar Vuk Karadžić, Save Kovačevića 1

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do  9. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: profesori s Geografskog fakulteta u Beogradu, PMF Novi Sad; znanstveni je skup i znanstvenici se prijavljuju sa svojim radovima, a osnovni predavači su: dr.sc. Dejan Šabić, dr.sc. Divna Rulić, dr.sc. Dejan Filipović, dr.sc. Miroljub, Milinović, mr.sc. Aleksandra Gojšina-Vukelić, dr.sc. Ljubica Rajković, dr.sc. Mlađen Jovanović, dr.sc. Biljana Basarin, dr.sc. Branko Ristanović,dr.sc. Jasmina Đorđević, dr.sc. Daniela Arsenović.

Ciljevi: upoznati se sa životom i djelom čuvenog antropogeografa i geomorfologa te sposobnost djelovanja u skladu s etičkim postavkama i motiviranost za djelovanje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva – rješavanje problema i vođenja.

Metode i oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: AZOO podržava tradicionalni stručni skup pripadnika nacionalnih manjina kao suorganizator, ali ne sudjeluje u kreiranju programa skupa; AZOO ne snosi troškove putovanja.

Voditelj:

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
dr.sc. Borislav Đekić
Telefon: 031 284-912