Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Dimenzije građanskoga odgoja i mogućnosti definiranja ishoda i izvora učenja i poučavanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Dubrovnik, Sveučilišni kampus, Branitelja Dubrovnika 41

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna online prijava do 31. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Mirjana Milanović, prof., stručni suradnici i odgojitelji mentori i savjetnici u dječjim vrtićima

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja o dimenzijama građanske kompetencije;
  • steći vještine u planiranju i stvaranju novih izvora učenja i poučavanja s obzirom na pojedine dimenzije građanske kompetencije;
  • steći znanja i vještine o načinu djelovanja odraslih s obzirom na potrebe i ponašanje pojedinog djeteta, te grupe djece;
  • steći potrebna znanja i vještine za analizu pojedinih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja te mogućih razvojnih postignuća djece. 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Tončica Kalilić, dipl. defektolog, viša savjetnica za predškolski odgoj
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
Telefon: 021/340996