Stručni skupovi / 24. listopada 2017.

Djeca sa šećernom bolešću u odgojno-obrazovnim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Stručni skup organiziraju Zavod za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju, KBC Zagreb i Društvo „Veliki za male sa šećernom bolešću“ uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje, a namijenjen je odgojno-obrazovnim djelatnicima.

Mjesto održavanja: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb

Broj polaznika: do 100

Rok prijave: obvezna prijava od 12. studenoga.2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. med., prim. mr. sc. Jasenka Ille, dr.med., dr.sc. Marina Grubić, psiholog , mr. sc. Ivanka Gregurinčić, socijalni pedagog , Jasna Radanović, bacc. med. tech., Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Ciljevi: Stručni skup ima za cilj upoznati odgojno-obrazovne djelatnike s osnovnim principima liječenja dijabetesa, mogućim akutnim komplikacijama bolesti koje se mogu dogoditi u vrijeme boravka u odgojno-obrazovnoj ustanovi i postupcima koje treba poduzeti.

Metode i oblici rada: Predavanja i rad u grupama.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa (test znanja na početku i na kraju edukacije i Anketa o edukaciji i zadovoljstvu polaznika )

Napomena:

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr