Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Državni stručni skup edukacijskih rehabilitatora

Razina i vrsta stručnog skupa: državna razina, višednevni

Namjena: skup je namijenjen edukacijskim rehabilitatorima ( odgojiteljim/ učiteljima / nastavnicima edukacijskim  rehabilitatorima, stručnim suradnicima edukacijskim rehabilitatorima) Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Krapinske Toplice

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2017.   na www. ettaedu.azoo.hr

Predavači: članovi akademske zajednice, predstavnici  ministarstava , učitelji/ nastavnici/stručni suradnici edukacijski rehabilitatori , viši savjetnici i vanjski suradnici AZOO : prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar, dr. sc. Ranko Rajević, prof., dr. sc. Gordana Flander Buljan, dr. sc. Đurđica Ivančić dr. sc. Maja Petković ,Vesna Matijević Knez, Dubravka Sečan Roso

Ciljevi: sudionici će biti informirani o novostima iz metodike edukacijske rehabilitacije, izraditi priprave za izvođenje nastave i pratećeg praktičnoga rada za nastavu kroz primjere dobre prakse te metodičko-didaktičkoj primjerenosti primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije  u radu s učenicima s teškoćama, dogovoriti smjernice za izradu posebnih programa, programa rada stručnih suradnika

Metode i oblici rada: radionice, interaktivna predavanja, rasprava, okrugli stol, upute za samostalni rad.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Napomena: Mjesto održavanja je okvirno. Točno vrijeme i mjesto održavanja definirat će se u aplikaciji ettaedu.

Voditelji:

Mara Capar, prof., viša savjetnica
telefon: 01 2785 120
Vladimira Brezak, prof. viša savjetnica
Robert Cimperman, prof. viši savjetnik
Luči Lončar,prof., viša savjetnica