Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Geologija u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, četverodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima biologije i geografije

Mjesto održavanja: Baške Oštarije

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 18. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr i na josipa.velic@rgn.hr.

Predavači: dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita; dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof.; dr. sc., Jasenka Sremac, izv. prof.; dr. sc. Vesnica Garašić, doc.;  dr. sc. Ivo Velić, znan, savjetnik; dr. sc. Ivan Dragičević, red. prof.; dr. sc. Igor Vlahović, red. prof.; dr., sc. Uroš Barudžija, doc.; Zlatko Špoljar, dipl. ing.

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći steći uvid u neke novosti iz polja Geologije kao što je:

  • kako se određuje geološka starost i koji su osnovni sustavi geoloških jedinica (geokronološki, kronostratigrafski, biostratigrafski) te kakav je značaj fosila u nekim sustavima – poduka i na terenu
  • kako se „čitaju geološke karte“ – razumijevanje sadržaja osnovne geološke karte i moguća uporaba sadržaja u nastavi geografije i biologije – poduka i na terenu
  • kako nastaju fosili, tj. načini fosilizacije: makro-, mikro- i nanofosili; otkrića novih fosila i njihov značaj u tumačenju geološke povijesti; nove spoznaje i neki novi dokazi glede evolucije života na Zemlji – poduka i na terenu
  • kakav je utjecaj zadnjeg ledenog doba na postanak današnjeg reljefa i recentni živi svijet (akumulacijski i erozijski oblici nastali djelovanjem ledenjaka te preživjele životinje i biljke) – poduka i na terenu
  • koja je veza fosilnih goriva i nekadašnjega života u moru i na kopnu; ishodišne tvari te poglavito važnost fitoplanktona u postanku nafte – poduka i na terenu
  • kako je nastala spoznaja o tektonici ploča i što je to – poduka i na terenu

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja u kabinetu, prezentacije, razmatranje sadržaja geološke grafičke dokumentacije (karte, profili, stupovi, legende),pokazivanje uzoraka minerala i stijena, intenzivan terenski rad s dodatnim obrazloženjima većine onoga o čemu se govorilo na predavanjima, prepoznavanje osnovnih vrsta stijena na izdancima, poduka kako uočiti fosile – makrofosile, ali i neke mikrofosileuzimanje uzoraka tako da budu reprezentativni, rad na terenu uz uporabu geoloških čekića, povećala i kompasa

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: – uz prezentaciju gradiva iz geologije predviđa se i opširan terenski rad (potrebna lakša planinarska oprema)- detalje o skupu moguće je pogledati na www.geoloskaljetnaskola.hr

Voditelj:

Lydia Lugar, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
tel.: 01 / 2785 020