Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Građanski odgoj u nastavi lektire

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Nastavnici hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Ekonomska škola Mije Mirkovića, Ivana Filipovića 2, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obavezna online prijava od 12. studenog do 21. prosinca 2012. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Maja Stanković, prof., učitelj mentor, Dejana Tavas, dipl. uč., učitelj mentor i Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik

Ciljevi: Nastavnici će:

  • upoznati mogućnost obrade teme dječjih prava putem nastave lektire
  • pronalaziti nove načine razvijanja komunikacijske kompetencije na materinskom jeziku
  • uočiti važnost suradničkih oblika učenja i poučavanja u nastavi hrvatskoga jezika
  • upoznati strategije razvijanja socijalnih vještina nužnih za život u demokratskom društvu 
  • upoznati temeljna načela u izradi testa
  • upoznati temeljene ciljeve i postupke kvalitativne i metrijske analize testa
  • upoznati pojam sadržajne valjanosti zadataka i čestica u testu
  • upoznati rezultate analize s obzirom na kategorije odgovora učenika
  • primijeniti rezultate analize u poučavanju i ispitivanju znanja.

Oblici rada: predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja); čelni, individualni, rad u paru, rad u skupini

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/317694