Stručni skupovi / 3. siječnja 2018.

Évaluation de ľoral

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima francuskog jezika (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, mentorima i savjetnicima, voditeljima ŽSV-a, ostalima…)

Mjesto održavanja: naknadno, 21 000 Split

Broj polaznika: 16 profesora francuskog jezika

Rok prijave: obvezna prijava do 30. prosinca 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavač: Aleksandra Vojvodić

Ciljevi: sudionici će analizirati deskriptore i evaluacijske predloške za ispite DELF (Diplôme d’études en langue française) za razine A1, A2, B1, B2,  upoznati principe valjanog vrednovanja usmenog dijela ispita, te će se osposobiti za ispravljača-ispitivača navedenih ispita.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, individualni, grupni, rad u paru, frontalni…

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa.

Napomena: stručni skup organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i Francuski institut, Francusko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj

Voditeljica:

vanjska suradnica za francuski jezik Slavenka Markota, prof.