Stručni skupovi / 18. prosinca 2017.

Hrvatske obrazovne istine

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: Opatija

Broj polaznika: 401

Rok prijave: obvezna prijava do 6. veljače 2018. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. Slavko Kulić, Helenca Pirnat Dragičević,  dr. sc. Božo Skoko, prof. dr. sc. Nevio Šetić, izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, izv. prof. dr. sc. Marko Alerić, prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak, prof. dr. sc. Vladimir Strugar

Ciljevi:

Sudionici će po završetku konferencije moći:

  • identificirati istinske izazovi i istine u hrvatskom obrazovnom sustavu,
  • razumjeti ekonomske i političke razloge ograničavanja svijeta pojedinca i naroda u sklopu odgojno-obrazovne paradigme u Republici Hrvatskoj,
  • poznati faze obrazovnih politika u Republici Hrvatskoj od 1990. godine i njihove osnovne političke okolnosti,
  • razlikovati deklarativne i stvarno življene vrednote hrvatskog društva i njihov odraz u prostoru odgoja i obrazovanja,
  • osvijestiti utjecaj medija i komunikacija u javnom prostoru u eri post-istine,
  • upoznati nedostatke postojeće zakonske legislative u implementaciji promjena u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu s gledišta pravobraniteljice za djecu,
  • upoznati ograničenja učinkovitog upravljanja školama na lokalnoj razini,
  • proširiti spoznaje o psihosocijalnom aspektu obrazovanja te utjecaju i važnosti emocionalne strane obrazovanja,
  • raspravljati o kompetencijskom okviru za odgojiteljsko, učiteljsko i nastavničko zanimanje od predškolskog odgoja do sveučilišnog profesora.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, okrugli stol, tematske sesije, radionice

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e

Napomena: Sve dodatne informacije na  www.hpkz-napredak.hr

Voditelj: Hrvatski pedagoški književni zbor