Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju za geografe

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije koji su uključeni u eksperimentalnu provedbu projekta Škola za život iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke županije i Grada Zagreba 

Mjesto održavanja: jednom mjesečno prema dogovoru sa supervizantima

Broj polaznika: dvije grupe po 12 – 15 učitelja/nastavnika geografije

Rok prijave: 1. rujna 2018.

Predavač – supervizor: Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: Odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije

  • osobne kompetencije (prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge; samoprocjenom prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; uočiti i promijeniti kontraproduktivno ponašanje; razvijati odgovornost za vlastite postupke i prepoznati svoje i tuđe granice odgovornosti; zastupati sebe poštujući druge)
  • socijalne kompetencije (prepoznati i razumjeti osjećaje, misli, ponašanje i potrebe drugih te im pružati odgovarajuću podršku; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima)
  • profesionalne kompetencije (kurikulumski planirati poučavanje; primijeniti učeniku usmjeren pristup poučavanju; primijeniti dubinski pristup učenju; uvažavati različite stilove učenja, sposobnosti i potencijale; unaprijediti vještine praćenja i vrednovanja individualnog i skupnog rada…)

Oblici rada: radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01 27 85 074