Stručni skupovi / 18. studenoga 2013.

Integrirani likovni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s područja Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Marjan“, Mandalinski put 11

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 16. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Blaga Petreski, prof., Tončica Kalilić, prof., Tajana Kuzmanić, odgojitelj savjetnik, Nini Smilja Dukić, odgojitelj savjetnik,  mr. sc. Zrinka Marović, Klara Petrić, dr. sc. Dianu Nenadić Bilan, Karmen Travirka Marčina, prof., odgojitelji praktičari

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti osnove za kvalitetnu pripremu umjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa,
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti nužne za praćenje, promišljanje i planiranje odgojno-obrazovne prakse.

Metode i oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340996