Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulumske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnika hrvatskoga jezika Grada Zagreba i učiteljima i nastavnicima navedenih županija prema pozivu

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 15. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Ana Ćavar, Đurđica Jelačić, prof., Nikolina Marinić, prof., Diana Greblički Miculinić, prof.

Ciljevi – sudionici će:

  • uočiti prednosti i mogućnosti primjene kontekstualnog pristupa u nastavi književnosti za čitanje tekstova u kojima je izrazita razlika između tekstnog i čitateljskog koda
  • uočiti obilježja kontekstualnog pristupa i prednosti njegove primjene u nastavi hrvatskoga jezika na primjeru čitanja Držićeva Dunda Maroja
  • uočiti važnost poučavanja čitanju s razumijevanjem na svim vrstama teksta radi stjecanja kompetencija za cjeloživotno učenje
  • istražiti mogućnosti oblikovanja aktivnosti i zadataka kojima se potiču i razvijaju vještine povezivanja, uspoređivanja, logičkog i kritičkog mišljenja na temelju podataka iz teksta sa situacijama u svakodnevnom životu i iskustvu s obzirom na postavljene ciljeve
  • raspraviti o nedoumicama vezanim za određivanje razina čitalačke pismenosti na temelju procjena čitalačke pismenosti u PISA projektu
  • uočiti temeljenu svrhu, ciljeve i odgojno-obrazovne ishode Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za peti razred osnovne škole i prvi razred srednjih škola
  • razmotriti mogućnosti planiranja i programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa u kurikulumskom obzorju
  • razmotriti mogućnosti organizacije i vođenja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika s ciljem unapređenja kurikularnoga planiranja i programiranja nastave predmeta Hrvatski jezik

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik mr. sc. Gea Cetinić, dr. sc. Marijana Češi i Mirela Barbaroša-šikić, prof.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018