Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Jačanja osobnih kompetencija pedagoga

Razina i vrsta stručnog skupa: državna, dvodnevni

Namjena: voditeljima županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika pedagoga osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: naknadno će biti objavljeno (Slavonija)

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 9. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Mirjana Kazija, Miljenka Galić, Đurđica Kaurloto Martinić, Senka Soldat, Mirela Skelac, Marina Ništ

Ciljevi:

  • jačanje kompetencija stručnih suradnika kroz supervizijski pristup,
  • unaprijediti kompetencije prema specifičnosti poslova pedagoga i subjektima odgojno-obrazovnog procesa,
  • korištenje refleksije u rješavanju problema,
  • kritički vrednovati suvremeno/kurikularno planiranje i programiranje rada pedagoga,
  • samovrednovati ulogu pedagoga u upravljanju i vođenju razvojne aktivnosti u školi,
  • usmjerenost na sveobuhvatan i strategijski pristup razvoju i provođenju preventivnih programa u odgojno-obrazovnoj ustanovi,
  • unaprijediti kompetencije za kreativne promjene u radu pedagoga.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u iskustvenim grupama, radionica; grupni, individualni  i rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
Telefon: 031 284 901