Stručni skupovi / 4. ožujka 2016.

Jačanje kapaciteta nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika za rad u multikulturnim zajednicama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, modularni, dvodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave, odgojiteljima, stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima te nastavnicima hrvatskog jezika, stranih jezika i manjinskih jezika Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: naknadno će biti objavljeno na ettaedu po modulima

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna  prijava do 16. ožujka 2016. na www.ettaedu.hr

Predavači: Dr. Dinka Čorkalo Biruški, socijalna psihologinja i Jasenka Pregrad, prof. psihologije i supervizor i  viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje  Boris Vampula i više savjetnice Mirela Skelac, Marina Ništ, Izabela Potnar Mijić  i  Ivana Biljan.

Ciljevi:

Temeljna svrha edukacije jest jačanje kapaciteta nastavnika, učitelja, odgojitelja i stručnih suradnika u vrtićima i školama kako bi uspješnije odgovorili na izazove kurikuluma suvremene škole te  rada u višeetničkim zajednicama. Ovaj će zadatak biti ostvaren kroz iskustveni rad na temama koje pripremaju i osnažuju prosvjetne djelatnike da kompetentno, odgovorno i empatički uključe u nastavu i izvannastavne aktivnosti sadržaje koji odgovaraju potrebama višeetničkih zajednica, te u učionicama i radnom kolektivu aktivno potiču i promiču vrijednosti interkulturnosti, tolerancije i razumijevanja u zajednici .

Na temelju ovako postavljene svrhe definirani su sljedeći ciljevi edukacije:

1.  Osvijestiti vlastite stilove uspostave odnosa s učenicima i kolegama i kako su oni povezani s motivacijom za rad i osobnim ciljevima u odgojno-obrazovnom radu.

2. Proširiti razumijevanje relacijskih kompetencija u suvremenim zahtjevima na učenika (i pojedinca) usmjerenog odgoja i obrazovanja

3. Raščlaniti i razjasniti motivacijske učinke suradnje s drugima i očuvanja osobnog integriteta te važnosti prava na izbor i odlučivanje o vrsti i načinu sudjelovanja u radu s drugima i u školskoj zajednici.

4.  Objasniti i na primjerima pokazati pojmove osobne odgovornosti, odgovornosti za odnose s drugima, odgovornosti za uradak te razliku u razinama odgovornosti iz uloge učitelja (odraslog) i učenika.

5. Osvijestiti razliku između sadržajnih i odnosnih poruka u komunikaciji te usvojiti vještinu njihovog usklađivanja

6. Uvježbavati izgradnju odnosa ravnopravnog dostojanstva (očuvanja integriteta uz uspostavu suradnje) u komunikaciji s učenicima, roditeljima i kolegama.

7. Proširiti i unaprijediti znanja o motivacijskim, kognitivnim, emocionalnim, društvenim i kulturnim faktorima koji pridonose razvoju i izgradnji osobnog i socijalnog identiteta pojedinaca i grupa u zajednici.

8. Objasniti i raspraviti fenomenologiju predrasuda i tolerancije s razvojnog aspekta, uzimajući u obzir kognitivne, emocionalne i socijalne kapacitete djece, s naglaskom na njihove snage i mogućnosti u pojedinim razvojnim fazama.

9. Objasniti i raspraviti individualno-personalističke i društvene faktore koji utječu na stvaranje i, posebno, održavanje predrasuda, te pogoduju nastanku i održavanju diskriminirajućih ponašanja i praksi.

10. Primjerima pokazati i raspraviti dobre prakse poticanja tolerancije u razrednom i širem školskom okruženju.

11. Cilj edukacije je i samospoznajni, s ciljem osvješćivanja i suočavanja s vlastitim predrasudama i pristranostima, te načinima njihove kontrole.

12. Cilj 4. modula je proširiti znanja o ulozi sudionika odgojno-obrazovnog procesa u stvaranju, provedbi i vrednovanju kurikuluma.

Očekuje se da će na kraju edukacije nastavnici i stručni suradnici moći:

  1. prepoznati, osvijestiti  i upravljati vlastitim stilom uspostave odnosa ravnopravnog dostojanstva s učenicima i odraslima (odnosno u komplementarnim i simetričnim odnosima)
  2. razvijati osobnu i relacijsku odgovornost kako bi mogli
  3. razvijati osobnu i relacijsku odgovornost učenika i roditelja
  4. objasniti nastanak i razvoj predrasuda i tolerancije kod djece, ovisno o njihovim razvojnim fazama
  5. objasniti i prepoznati različite identitetske potrebe djece i prikladno na njih odgovoriti
  6. prepoznati predrasudne i diskriminacijske tendencije kod učenika, te ih na prikladan način ublažiti i sprječavati
  7. identificirati prikladne načine suzbijanja predrasuda i poticanja tolerancije u razredu i školi
  8. primijeniti prikladne tehnike u redovitom radu s učenicima koje su usmjerene na razvoj i poticanje suradnje i tolerancije
  9. sudionici će nakon ponavljanja i raspravljanja o strategijama, metodama i postupcima u nastavi znati objasniti njihov odnos, moći izdvojiti strategije koje utječu na postignuća učenika i aktivnu nastavu te objasniti razliku i povezanost kognitivnog, metakognitivnog i samoregulirajućeg učenja s posebnim osvrtom na aktivno učenje i instrukcije vezane za način postavljanja zadataka, refleksiju te nove uloge učenika i nastavnika.

Oblici rada: pedagoška radionica, rad u iskustvenim skupinama, kratka predavanja, diskusijske grupe, plenumska rasprava, vježbanje novih vještina, sesija pitanja i odgovora

Vrednovanje: evaluacijski upitnik

Napomena:

Do 10. ožujka 2016. na e-adresu ivana.ndcosijek@nansen-dialogue.net potrebno je dostaviti  eventualne dokaze o dosadašnjem sudjelovanju na edukaciji vezanoj uz komunikacijske vještine i nenasilno rješavanje sukoba, interkulturno i mirovno obrazovanje, kratak opis aktivnosti koje ste provodili na te teme kao i Motivacijsko pismo u kojem navodite vašu motivaciju za sudjelovanje na ovakvoj vrsti seminara.  Nakon dostavljenih prijava, AZOO i NDC će izabrati 20 sudionika te će ih do 15. ožujka 2016. izvijestiti o izboru kako bi se prijavili na ettaedu.

Seminari se organiziraju u okviru projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“, a troškovi putovanja i smještaja za sudionike, te honorari za voditelje osigurani su iz projekta.

Zbog modularnog pristupa obradi ove teme, prijava na prvi modul podrazumijeva sudjelovanje na 2. , 3. i 4. modulu, koji će se održati od 22.do 24. travnja 2016., od 27. do 29. lipnja 2016. i od 24.do 26. kolovoza 2016. Kurikulum suvremene škole – AZOO.

Voditelji:

Ivana Biljan, prof.,
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
predstojnica podružnice Osijek
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-901
Ivana Milas
Koordinatorica projekta „Osnivanje interkulturne škole u Vukovaru“
Nansen dijalog centar
Telefon: 091 140 11 22