Stručni skupovi / 4. rujna 2013.

Jesenska škola HPKZ 2013.

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup namijenjen je odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima razredne i predmetne nastave, nastavnicima i profesorima,  stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave.

Mjesto održavanja: Četiri opatijska cvijeta, Opatija

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ-a, Vinko Filipović, prof., ravnatelj AZOO, prof. dr. Jindra Silvia, Republika Austrija, prof. dr. sc. Petar Bezinović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Lautaro Galinović, prof., Uprava za inspekcijske poslove, MZOS, mr. Martina Kolar Billege, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Igor Rukljač, dipl. uč., AZOO, Biljana Petljak Zekić, dipl. uč., AZOO, dr. sc. Željko Jozić, Intitut za jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, Intitut za jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Kristian Lewis, Intitut za jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Milica Mihaljević, Intitut za jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Ermina Ramadanović, Intitut za jezik i jezikoslovlje, Biserka Bucković, prof., Ured gradonačelnika Grada Zagreba, prof. dr. sc. Ante Bežen, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati značajke Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te sudjelovati u raspravi
  • kroz prezentaciju autora upoznati način izrade Hrvatskog pravopisa Intituta za jezik i  jezikoslovlje te dobiti objašnjenja za rješenja mnogih dosadašnjih prijepora u pisanju
  • kroz praktične aktivnosti upoznati se s načinom korištenja pravopisa
  • procijeniti osobne kompetencije pri vrednovanju i ocjenjivanju učeničkih postignuća
  • utvrditi koje su obveze razrednika
  • steći alate za kvalitetnije vođenje roditeljskih sastanaka i procijeniti svoje dosadašnje kompetencije
  • naučiti kvalitetno voditi zapisnike roditeljskih sastanaka, učiteljskih i razrednih vijeće te zabilješke o individualnim razgovorima s roditeljima
  • usporediti iskustva Austrije i Grada Zagreba u prihvatu djece stranaca u odgojno-obrazovni sustav
  • upoznati postupke koji se odnose na reguliranje boravka i statusa stranaca u Republici Hrvatskoj
  • biti motivirani za daljnje stručno usavršavanje u ovom području.

Metode i oblici rada: predavanja kombinirana s aktivnošću sudionika, rad u malim skupinama, razmjena iskustava, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

Hrvatski pedagoško-književni zbor u suradnji s

Agencijom za odgoj i obrazovanje i

Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba