Stručni skupovi / 9. prosinca 2013.

Stažiranje i polaganje stručnog ispita – opći dio

Razina i vrsta stručnog skupa: regionalni, opći

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima svih predmetnih područja, stručnim suradnicima i odgajateljima pripravnicima i njihovim mentorima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Sveučilišna avenija 6)

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 28. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Glibota, prof., Linda Grubišić Belina, prof., Tihana Radojčić, prof.

Ciljevi: sudionici će se upoznati s pravima i obvezama tijekom ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita te kriterijima vrednovanja pisanoga rada na stručnom ispitu s jezičnoga stajališta

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja
telefon: 01/2785-058
e-pošta: tihana.radojcic@azoo.hr