Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kalibrierungsseminar DSD II. Kalibracijski seminar DSD II

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima u DSD-školama

Mjesto održavanja: I. gimnazija Varaždin, Preradovićeva 14, 42000 Varaždin

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 26. 10. 2019. na stranicama  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Birgit Chrzon-Schamaun

Ciljevi: priprema za DSD-ispite (usmena komunikacija)

Metode i oblici rada: kombinacija kratkih plenarnih izlaganja i radionica

Vrednovanje: evaluacijski obrazac

Napomena: radni jezik je njemački jezik

Voditelj:

Marko Javorina, viši savjetnik za njemački jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Telefon 01 2785 102

e-pošta: marko.javorina@azoo.hr