Stručni skupovi / 25. listopada 2012.

Katehetska škola „Vjera je nada“

Razina i vrsta stručnog skupa: državna, trodnevni

Namjena: Vjeroučiteljice i vjeroučitelji u osnovnim školama, sve županije

Mjesto održavanja: Međubiskupijsko sjemenište, Voćarska cesta 106, Šalata, Zagreb

Broj polaznika: 550

Rok prijave: 9. siječnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Milan Šimunović, prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. Ivica Pažin, prof. dr. sc. Tonči Matulić, vjeroučiteljice i vjeroučitelji

Ciljevi: Vjeroučitelji će:

  • otkriti smisao nade u odgojnoj praksi škole
  • vrednovati suvremeno društvo i odgojno-obrazovni sustav u perspektivi kršćanske nade
  • sučeliti kršćansku nadu s nadom društva „kulture ironije“
  • pokazati učenicima radost pronalaženja smisla ovoga života iz perspektive teološkog razumijevanja              otkupljenja čovjeka
  • procijeniti mogućnost pristupa odgoju i obrazovanju u nastavi vjeronauka kao procesu koji traži strpljivost, a u kontekstu odgojno-obrazovne paradigme u Republici Hrvatskoj
  • staviti u odnos znanje i spoznaju kao kulturu života čovjeka s kršćanskom vjerom kao ispunjenjem života
  •  usvojiti metode i oblike rada kojima se kod učenika razvija potreba za molitvom kao osobnim susretom s Bogom
  •  usvojiti metode i oblike rada kojima se kod učenika razvija pozitivan odnos prema radu i trpljenju
  • usvojiti metode i oblike rada kojima se učenike, ovisno o njihovoj dobi i potrebama, potiče na promišljanje o životu iz perspektive „posljednjih stvari“.

Oblici rada: znanstveno-stručna predavanja i pedagoško-didaktičke radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje nositelja programa i sudionika

Voditelji:

prof. dr. sc. Ivica Pažin
Predstojnik NKU-a HBK
mr. sc. Josip Periš, viši savjetnik za vjeronauk u osnovnoj školi
tel: 01/ 5635 032
Viši savjetnici u  Agenciji za odgoj i obrazovanje:
Ankica Mlinarić, dipl. teol.,  Tomislav Tomasić, prof., Dalibor Adžić, prof. i Gordana Barudžija, dipl. teol. gordana.barudzija@azoo.hr
01/2785 171