Stručni skupovi / 31. kolovoza 2017.

Školska knjižnica kao izvorište za stvaralački rad učenika i učitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski – jednodnevni stručni skup

Namjena: savjetnici, mentori stručni suradnici školski knjižničari, voditelji županijskih stručnih vijeća knjižničara

Mjesto održavanja: XVI. gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do  13. listopada 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: savjetnici i mentori stručni suradnici školski knjižničari, voditelji županijskih stručnih vijeća, predstavnici udruge „Ja to mogu“

Ciljevi: sudionici skupa će

  • Oblikovati i predstaviti prezentacijske i nastavne materijale za potrebe diseminacije i implementacije na županijskim stručnim vijećima u pružanju podrške učenicima s posebnim potrebama s naglaskom na darovitu djecu.
  • Razlikovati i primijeniti ulogu i vrste vrednovanja u knjižnično-informacijskom odgoju i obrazovanju nadarenih učenika, te učenika s prilagodbom u pristupu, kao i prilagodbom u obrazovnim sadržajima.
  • Kritički vrednovati i interpretirati rezultate različitih vrsta učeničkih postignuća.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Adela Granić, prof. i dipl. bibl., viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare

e-pošta: adela.granic@azoo.hr

telefon: 01 2785-089