Stručni skupovi / 16. studenoga 2012.

XI. hrvatski simpozij o nastavi fizike Nastava fizike i interdisciplinarnost

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: Učitelji i nastavnici fizike u osnovnoj školi, gimnaziji, strukovnim školama i na fakultetima svih županija.

Mjesto održavanja: Primošten, Hotel Zora

Broj polaznika: 250

Rok prijave: Obvezna online prijava do 15. ožujka 2013. na adresi: www.ettaedu.eu i prijava na: planinka@phy.hr

 • sudjelovanje do 15. ožujka 2013.
 • sažeci izlaganja do 1. ožujka 2013.

Predavači: dr. sc. Maja Planinić, Planinka Pećina, dipl. inž., dr. sc. Ana Sušac, dr. sc. Lana Ivanjek, dr. sc. Željko Jakopović, Mladen Buljubašić, prof., Tea Prohaska, prof. savjetnik, prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, prof. dr. sc. Mirko Planinić, prof. dr. sc. Antonije Dulčić i ostali sudionici s prijavljenim izlaganjima.

Ciljevi: Sudionici će:

 • organizirati učenje fizike u interdisciplinarnom kontekstu
 • objasniti neke spoznaje suvremene fizike koje mijenjaju fizikalne modele u predmetnom kurikulumu fizike
 • integrirati nove znanstvene spoznaje i načine njihova promatranja u kurikulum fizike u sklopu postojećih tema
 • objasniti promjene u pristupu nastavi fizike utemeljene na edukacijskim istraživanjima
 • primijeniti nove nastavne tehnologije i računalo u nastavi fizike
 • poduprijeti učeničku izgradnju fizikalnih koncepata pomoću primjera iz povijesti i filozofije znanosti
 • primijeniti nastavne strategije pri poučavanju fizike koje se temelje na novim edukacijskim istraživanjima
 • pripremati instrumente vrednovanja postignuća učenika na temelju ciljno usmjerene nastave fizike
 • primijeniti u nastavi fizike iskustva iz dobre prakse drugih učitelja i nastavnika.

Oblici rada: Interaktivna predavanja s raspravom, radionice, panel-rasprave i posteri.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

dr. sc. Željko Jakopović, viši savjetnik,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb, tel. 01/2785 063,
Dr. sc. Maja Planinić, Planinka Pećina, dipl. inž., dr. sc. Ana Sušac, dr. sc.  Lana Ivanjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 01/460 55 25, planinka@phy.hr