Stručni skupovi / 4. studenoga 2012.

Kreativno ponašanje i stvaralačko komuniciranje u nastavi likovne kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća i učiteljima likovne kulture Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarska županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Čavle, Čavle 212, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu od 26. studenog do 19. prosinca 2012

Predavači: Blaga Petreski, prof., Split, Emil Robert Tanay, ak. slik., redoviti profesor ALU, Zagreb, Majda Leskovar, prof., Rijeka, Ivana Čupo, prof., Split, Silvija Benković, prof., Rijeka i Nada Kegalj, prof., Rijeka

Ciljevi: Učitelji će:

  • kroz odgojno-obrazovne aktivnosti i radionice razvijati sustav vrednovanja obrazovnih procesa i ishoda u nastavi likovne kulture
  • poticati interaktivne metodičke postupke u nastavi likovne kulture se upoznati s osnovnim odredbama pojma diskriminacije, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i primjenom antidiskriminacijskog zakonodavstva
  • steći kompetencije kako prepoznati, suzbiti i preventivno djelovati protiv nasilja.

Oblici rada: Interaktivna predavanja i likovne radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Blaga Petreski, viši savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Tolstojeva 32, Split, 021/340-986