Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Vještina interakcije: kazalište i dramatizacija na talijanskom jeziku kao stranom jeziku

Razina i vrsta stručnog skupa: državna, dvodnevni

Namjena: voditelji ŽSV-a za srednje škole i nastavnici srednjih škola

Mjesto održavanja: XVI: gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb

Broj polaznika: 25 – 30

Rok prijave: 27. kolovoza 2013.

Predavači: Sveučilište Ca’ Foscari, Venecija

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: sudionici će

  • moći primijeniti teorijska znanja iz područja sociolingvistike i teorije kazališta
  • upoznati strategije i tehnike učinkovite sociolingvističke kompetencije
  • upoznati vrste i mogućnosti primjene različitih vrsta autentičnih tekstova
  • samostalno znati izraditi komunikacijski obrazac prema razinama postignuća učenika
  • moći primijeniti stečena znanja i iskustva u govornoj produkciji i interakciji u nastavi
  • stranoga jezika.

Metode rada: predavanja, radionice, razmjena iskustva i rasprava

Oblici rada: frontalni, individualni, rad u paru i rad u skupini

Vrednovanje: evaluacijski listić za vrednovanje teme, samovrednovanje i vrednovanje organizatora stručnoga skupa

Napomena:

Voditelj:

Marija Puškarić, prof., vanjska suradnica AZOO-a
Mob. 098 49 59 63