Stručni skupovi / 30. kolovoza 2013.

Didaktički izazovi suvremene nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima (osnovne i srednje škole)

Mjesto održavanja: OŠ Dragutina Tadjanović, Slavonski Brod

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 20. listopada 2013. – obvezna prijava na internetskoj stranici www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Ante Kolak, prof. dr. sc. Marija Hefer, Biserka Halavanja, prof., Lucija Brnić, prof., Ivana Biljan, prof.

Ciljevi:

  • analizirati mogućnosti unapređivanja strategija učenja i poučavanja
  • implementirati suvremene didaktičke spoznaje
  • planirati i vrednovati realizaciju ishoda učenja
  • definirati ulogu stručnog suradnika pedagoga u unapređivanju nastave
  • upoznati se s načinima pružanja podrške učiteljima i nastavnicima u osuvremenjivanju nastavnog procesa

Oblici rada: Interaktivna predavanja stručnjaka, rad u manjim i većim grupama (rasprava, analiza slučaja, iskustva iz prakse, pedagoška radionica)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Napomena: Broj sudionika je ograničen jer je ponuđeno više tema i skupova, pedagozi biraju jednu ili dvije teme u periodu od rujna do prosinca 2013. prema interesu i mogućnostima

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge  
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031/ 284 901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr